12 grudnia 2016

Kilka słów o krajobrazie

Można wiele pisać na temat ochrony krajobrazu. Poniżej zamieszczam prezentację wykonaną na studiach podyplomowych z Rolnictwa ekologicznego i projektowania terenów zielonych. Jest to praca z przedmiotu ochrona środowiska dlatego nie wyczerpuje całości zagadnienia a jedynie jego fragment.